Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.965 tác phẩm
2.476 tác giả
328
49.845.253
Ban Mai

Tên thật Nguyễn Thị Thanh Thúy

Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn, ngành Ngữ Văn.

Hiện làm việc tại Trường Đại học Quy Nhơn.

[ Trở lại ]