Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.908 tác phẩm
2.475 tác giả
184
49.348.445
Ban Mai

Tên thật Nguyễn Thị Thanh Thúy

Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn, ngành Ngữ Văn.

Hiện làm việc tại Trường Đại học Quy Nhơn.

[ Trở lại ]