Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.835 tác phẩm
2.472 tác giả
375
48.852.220
Ban Mai

Tên thật Nguyễn Thị Thanh Thúy

Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn, ngành Ngữ Văn.

Hiện làm việc tại Trường Đại học Quy Nhơn.

[ Trở lại ]