Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.642 tác phẩm
2.463 tác giả
458
46.706.800
Ban Mai

Tên thật Nguyễn Thị Thanh Thúy

Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn, ngành Ngữ Văn.

Hiện làm việc tại Trường Đại học Quy Nhơn.

[ Trở lại ]