Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.639 tác phẩm
2.463 tác giả
355
46.680.781
Trương Văn Dân

Sinh ở Bình Định .

Học trung học ở Qui Nhơn - 1971 du học ở Italia,  nghành Hóa và Công Nghệ Dược Phẩm

Từ 1980, phụ trách về tổng hợp hoá dược và từ 1985, nghiên cứu & phát triển dược phẩm.

 

Đã viết, dịch và cộng tác vơí các tạp chí trong và ngoài nước :

Thế Giới Văn (USA), Văn Học, Hợp Lưu ; Viên Giác ( Germany) ;

tạp chí VĂN   tpHCM, Tạp chí Thời Văn ( tpHCM); Tạp chí Người Đương Thời ( TpHCM)

Tạp chí Nông Thôn Ngày Nay (Hà Nội )…

 

Ảnh : Anh chụp cùng vợ anh.

[ Trở lại ]