Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.613 tác phẩm
2.500 tác giả
394
56.555.684
Nguyễn Đình Phư

 

PGS.TS Toán Lý.

Sinh: 04/02/1954

Quê quán: Hà Tĩnh.

Giảng viên Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh.

Hội viên các Hội Toán học, Hội Cơ học Việt Nam.

Hội viên Hội Toán học Đông Nam Á.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Sinh học – CBE ( Thuộc LH các Hội KH&KT Việt Nam).

Nhận 04 Chứng chỉ Thủ Khoa về Đông Y .

Chuyên gia lĩnh vực Năng lượng Sinh học ( NLSH).

 

Đã công bố trong và ngoài nước 45 công trình Toán học.

Đã xuất bản 15 cuốn sách liên quan NLSH và 07 bài báo khoa học về lĩnh vực này.

Đã dịch và Xuất bản 02 cuốn sách NLSH từ Tiếng Anh ra tiếng Việt.

Đã đăng nhiều Bài thơ và Truyện ngắn trên các báo tiếng Việt ( Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tài Hoa trẻ,…). Sáng tác Văn học – như là một phần công việc để làm cân bằng cuộc sống.

 

Số lần đọc: 1384
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 17
Ông Năm Khướu (truyện ngắn)
Bán danh (truyện ngắn)
Cà phê từng giọt (truyện ngắn)
Con Lợn Bécgiê (truyện ngắn)
Hai Truyện ngắn mini (truyện ngắn)
Lãnh Tân Châu (truyện ngắn)
Nợ đời (truyện ngắn)
Thành Viên Mới (truyện ngắn)
Về Hưu (truyện ngắn)
Vọng phu (truyện ngắn)